REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI COCA-COLA

“Bucura-te de ceai”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Campania promotionala “Bucura-te de ceai”” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catre COCA-COLA SERVICES SA (denumita in continuare “Organizatorul”), o societate comerciala cu sediul in Bruxelles, 1424 Chaussée de Mons, 1070, Belgia, inregistrata cu codul unic  #BE0462525791.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania pe pagina de campanie https://www.coca-cola.ro/fuzetea/ro/bucura-te-de-ceai/. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la infoline 0800.080.800, intre orele 09:00 - 18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la smromania@coca-cola.com, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5. Campania se va desfasura (i) prin intermediul S.C. MRM PARTENERI S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Jules Michelet, nr. 18, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4017/2003, Cod Unic de Inregistrare RO15300138, (denumita in continuare “Agentia Online”) ce este responsabila cu implementarea, derularea mecanismului promotional, colectarea si verificarea bazei de date aferenta derularii Campaniei si (ii) cu asistenta S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Carol Knappe, nr. 41, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de Inregistrare RO25946293, avand numar de notificare la ANSPDCP 12320 (denumita in continuare “Agentia Digitala”), ce este responsabila cu tragerea la sorti a premiilor, livrarea premilor si imputernicita sa redacteze si sa autentifice Regulamentul Oficial al Campaniei si orice alte documente aferente acestuia.

1.6. Agentia Digitala si Agentia Online vor fi numite in continuare impreuna “societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei”.

1.7. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu   pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

2.1.             Campania este organizata si desfasurata in mediul online,  pe pagina de campanie https://www.coca-cola.ro/fuzetea/ro/bucura-te-de-ceai/ si pe  pe pagina de Facebook Fuzetea https://www.facebook.com/FuzeTeaRO/.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.             Campania este organizata si desfasurata in perioada 29 noiembrie 2019, ora 16:00 –  19 decembrie 2019, ora 23:59:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2.             Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3.             Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, modificarile urmand a fi facute publice in acord cu prevederile de la art. 1.4. din Regulament.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1.             Campania este deschisa participarii persoanelor fizice de peste 16 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

4.2.             La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a)                  prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b)                  prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţii) S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L.;

c)                  prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) S.C. Coca-Cola Romania S.R.L.;

d)                  prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) The Coca-Cola Company;

e)                  prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) societatilor comerciale implicate in organizarea Campaniei (respectiv ai Agentiei Digitale si ai Agentiei Online);

f)                   prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

g)                  prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;

h)                  membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a) – g) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

i)                    persoanele a caror varsta este mai mica de 16 ani la data calendaristica a inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

4.3.             Intrucat prezenta Campanie se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, deci minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de folosinta a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii.

 

 

SECTIUNEA 5. DEFINII SI TERMENI. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Definitii, termeni:

 

5.1.             Website campanie: https://www.coca-cola.ro/fuzetea/ro/bucura-te-de-ceai/

5.2.             Facebook: este o platforma accesibila prin web sau aplicatie pentru dispozitivele mobile, de tip retea de socializare pe internet.

5.3.             Pagina Facebook Fuzetea Romania este disponibila la adresa: https://www.facebook.com/FuzeTeaRO/

5.4.             Cont Facebook: profilul unui utilizator creat pe platforma www.facebook.com.

5.5.             Utilizator: persoana care utilizeaza si are cont personal public pe platforma de socializare Facebook sau cel care acceseaza website-ul Campaniei.

5.6.             Participant: persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament.

5.7.             Messenger Facebook: aplicatie gratuita de mesagerie instantanee disponibila in Magazin Play si App Store sau disponibila pentru destokp la urmatoarea adresa: https://www.messenger.com/ .

5.8.             Clip video de inscriere: reprezinta clipul video in care participantii trebuie sa comunice cu ajutorul cuvintelor sau gesturilor, intr-o forma inedita, ce ii face sa se bucure de realitate, de ce realitatea este cea mai tare sau ce ii face sa se bucure de ceea ce au sau ce le place mai mult la realitate. Durata clipului video trebuie sa fie de maxim 1 minut si o capacitate de maxim 150 MB.

 

Mecanismul Campaniei:

5.9.              Pentru a participa la Campanie, un utilizator trebuie sa urmeze integral pasii descrisi in continuare, devenind astfel “participant”:

a.                  sa acceseze in perioada Campaniei, respectiv intre 29 noiembrie 2019 - 19 decembrie 2019 website-ul Campaniei  si sa  acceseze/apese Butonul „Ceai de facut” sau sa intre direct pe pagina de Facebook Fuzetea;

b.                  dupa indeplinirea pasului descris la pct a., daca va accesa website-ul Campaniei si va apasa Butonul „Ceai de facut”, va fi redirectionat pe pagina de Facebook Fuzetea ;

c.                   sa isi creeze un cont personal public sau sa se logheze in contul personal public din platforma Facebook;

d.                  sa acceseze aplicatia Messenger Facebook al paginii oficiale Facebook Fuzetea, respectiv butonul „trimite mesaj” sau „send message”;

e.                  sa inregistreze clipul video de inscriere, cu tema „ Ce te face sa te bucuri de realitate?”. In clipul video participantii trebuie sa comunice cu ajutorul cuvintelor sau gesturilor, intr-o forma inedita, ce ii face sa se bucure de realitate, de ce realitatea este cea mai tare sau ce ii face sa se bucure de ceea ce au sau ce le place mai mult la realitate;

f.                    apoi sa apese butonul Sent/Trimite sau insemnul ce ilustreaza o sageata, disponibil in Facebook Messenger;

g.                  Ulterior va primi un mesaj automat in care va fi informat, in functie de actiunea intreprinsa, daca inscrierea a fost inregistrata sau daca este necesar sa inregistreze inca o data clipul video de inscriere. In cazul in care refuza sa efectueze inscrierea, va intra in legatura cu un operator uman care ii va confirma ca inscrierea nu a fost inregistrata sau ca a fost stearsa din baza de date sau pasii pentru a efectua si finaliza o inscriere cu succes.

5.10.         Un participant unic identificat prin contul propriu de Facebook, numarul de telefon si/sau aceleasi date personale se poate inscrie o singura data in Campanie, cu conditia ca inscrierea sa respecte tema campaniei.

5.11.         Inscrierile aceluiasi participant unic identificat prin contul propriu de Facebook, numarul de telefon si/sau aceleasi date personale care nu respecta regulamentul Campaniei vor fi invalidate si nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Alte dispozitii referitoare la participarea in Campanie:

 

5.12.         Prin inscrierea in Campanie, participantul confirma ca a luat la cunostinta si accepta Regulamentul Oficial si ca este de acord cu colectarea si procesarea datelor sale personale si inregistrarea acestora in baza de date a Organizatorului si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului.

5.13.         Prin inscrierea in Campanie, participantul minor (cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani) confirma ca:

a)                  exista acceptul parintelui/tutorelui legal cu privire la participarea sa in Campanie;

b)                  faptul ca atat el, cat si parintele/tutorele legal au citit Regulamentul Oficial si au inteles mecanica participarii in Campanie;

c)                  exista acordul sau si al parintelui/tutorelui legal pentru colectarea si procesarea datelor sale cu caracter personal si inregistrarea imaginii si/sau a vocii ca participant in Campanie si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului;

5.14.         Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrierile minorilor in cazul carora se constata ca au fost trimise fara acordul parintilor/tutorilor legali.

5.15.         Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun consumator ori se inscriu/participa mai putin participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

5.16.         Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice participare la Campanie si, in consecinta, sa elimine oricare participare la Campanie asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial si/sau a legilor in vigoare.

5.17.         Prin participarea la Campanie, participantii admit faptul ca au luat la cunostinta prevederile Regulamentului Oficial, au inteles mecanismul de participare la Campanie si accepta ca inscrierile lor vor putea fi facute publice, in conformitate cu informatiile de interes public cu caracter personal din Campanie, si vor fi utilizate pentru publicitate de catre Organizator si/sau subcontractantii sai, pentru o perioada nedeterminata, fara pretentii de la participanti, acestia renuntand sa solicite de la Organizator si/sau subcontractantii sai orice suma de bani sau orice alt beneficiu, pentru exploatarea drepturilor de autor (prevazute de Legea nr. 8/1996), referitoare la realizarea de materiale audio/video, fotografice si/sau scrise, bazate pe orice fel de sprijin din partea Organizatorului si/sau subcontractantilor acestuia, in timpul inregistrarii, participarii la Campanie.

5.18.         Pentru fiecare accesare a website-ului de campanie si a platformei Facebook, Participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.

5.19.         Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Campanie, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

5.20.         Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a)                  pentru inscrierile incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;

b)                  pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

c)                  pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE SI VALIDARE A PREMIILOR

Premiile si valoarea acestora.

6.1.             In cadrul Campaniei se vor acorda 25 de premii, prin tragere la sorti, la incheierea Campaniei, dupa cum urmeaza:

6.1.1         15 premii ce constau fiecare intr-o camera foto/video Samsung Gear 360° in valoare comerciala individuala  de 1.067 lei, valoare ce are inclus si impozitul aferent veniturilor din premii. Valoarea comerciala totala a premiilor din aceasta categorie este de 16.005 lei, valoare ce are inclus si impozitul aferent veniturilor din premii.

6.1.2         5 premii ce constau fiecare intr-un voucher Fashion Days, in valoare individuala de 500 de lei, ce pot fi folosite la achizitionarea de produse, disponibile pe site-ul www.fashiondays.ro .

Valoarea totala a premiilor din aceasta categorie este de 2.500 lei.

Valabilitatea voucherului este de 1 an de zile calendaristic, calculat din momentul in care participantul intra in posesia premiului.

6.1.3         5 premii ce consta fiecare intr-un kit de Staycation, respectiv o serie de experiente reale personalizate pentru castigator si o persoana in calitate de insotitor al castigatorului, in orasul in care castigatorul locuieste sau intr-un oras din apropierea adresei de resedinta a castigatorului. Valoare comerciala individuala este  de 5.278 lei, valoare ce are incluus si impozitul aferent veniturilor din premii.

Valoarea comerciala totala a premiilor din aceasta categorie este de 26.390 lei, valoare ce are inclus si impozitul aferent veniturilor din premii.

6.1.4.     Valoarea comerciala totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 44.895 lei, valoare ce are inclus si impozitul aferent veniturilor din premii.

Procedura de acordare a premiilor Campaniei:

6.1.            

6.2.             Toate premiile oferite in cadrul Campaniei vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Agentiei Digitale in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public, in termen de maxim 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la finalizarea Campaniei. Tragerea la sorti va avea loc la sediul biroului unui notar public.

6.3.             Baza de date utilizata la tragere la sorti, va fi pusa la dispozitie de catre Agentia Online si va fi formata din toate inscrierile valide efectuate si inregistrate in Perioada Campaniei specificata la art 3.1, respectiv 29 noiembrie 2019, ora 16:00 - 19 decembrie 2019 inclusiv, ora 23:59:59.

6.4.             Pentru fiecare premiu acordat in cadrul acestei Campanii se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 5 (cinci) rezerve.

 

Procedura de validare a premiilor Campaniei:

6.5.             Potentialii castigatori vor fi informati printr-un mesaj privat de catre Agentia Online asupra castigului si trebuie sa reactioneze trimitand in maxim de 1 zi lucratoare, un e-mail la adresa de Campanie contact@mrmworldwide.ro cu urmatoarele date de identificare: nume și prenume conform actului de identitate, adresa completa de domiciliu sau adresa pentru expedierea premiului, numărul de telefon (pentru a putea fi contactati de catre firma de curierat in vederea livrarii) si in cazul premiilor impozabile, respectiv cele ale caror valoare individuala depaseste 600 lei, sa furnizeze o fotografie a actului de identitate propriu. In momentul in care Organizatorul, prin intermediul Agentiei Online, va intra in posesia datelor de identificare si pozei actului de identitate in cazul castigatorilor de premii impozabile, participantii selectati drept potentiali castigatori sunt validati si vor putea intra in posesia premiului, conform regulamentului.

6.6.             In cazul in care vreunul dintre potentialii castigatori nu va raspunde in termen de maxim 1 zi lucratoare trimitand  pe e-mail la adresa contact@mrmworldwide.ro toate datele de identificare conform art. 6.5, atunci premiul se invalideaza si se activeaza urmatoarea rezerva, in ordinea tragerii la sorti. In cazul in  care,  in urma contactarii rezervelor, in ordinea in care au fost extrase,  acestea nu raspund in termen de maxim 1 zi lucratoare si nu trimit  la adresa de email mentionata mai sus , toate datele de identificare, atunci premiile care nu sunt atribuite raman in posesia Organizatorului.

6.7.             Fiecare castigator selectat si validat conform regulamentului prezentei Campanii, va primii premiile in termen de maxim 90 de zile lucratoare, in baza unui proces verbal de predare-primire semnat de ambele parti.

Alte clauze referitoare la acordarea premiilor:

6.8.             Un participant identificat in mod unic in mecanismul Campaniei prin contul public de utilizator de Facebook, numarul de telefon si/sau aceleasi date personale poate castiga 1 (un) singur premiu pe toata Perioada Campaniei.

6.9.             Premiile acordate in aceasta Campanie, potrivit Regulamentului Oficial, nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

6.10.         Organizatorul nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au comunicat o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la pasul de validare pentru livrare, iar din aceste motive nu pot intra in posesia premiului si nici nu este obligat sa efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la o alta adresa.

6.11.         Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea sau partial, unei alte persoane.

6.12.         In cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

6.13.         Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei si nu poate fi inlocuit cu alte beneficii.

6.14.         Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date cu caracter personal si acordul in vederea colectarii si prelucrarii lor, sunt conditii obligatorii de validare a castigatorului. Numele castigatorilor vor fi afisate pe pagina de Facebook Fuzetea Romania https://www.facebook.com/FuzeTeaRO/, fara a depasi termenul de 30 zile calendaristice din momentul stabilirii calitatii de castigatori validati.

6.15.         Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate comunicarile ce se vor derula intre reprezentantii Organizatorului si potentialii castigatori vor fi inregistrate si stocate.

6.16.         In situatia in care castigatorul isi va exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, reprezentantii Organizatorului vor pune la dispozitia acestuia un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul sau, castigatorul are obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau adresa de e-mail unde poate primi corespondenta.

 

 

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

 

7.1.             Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campaniinu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii dupa terminarea prezentei Campanii.

7.2.             Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

7.3.             Prin participarea la Campanie, Participantul si, dupa caz, parintele/tutorele legal al acestuia, declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, si declara, urmatoarele:

a)                  participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b)                  participantul sau parintele/tutorele legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor personale ale sale si dupa caz, ale minorului aflat in grija sa, in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

8.1.             Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica pe pagina de Facebook Fuzetea Romania https://www.facebook.com/FuzeTeaRO sau pe website-ul Campaniei.

SECTIUNEA 9. MINORII

 

9.1.             Minorii (persoane cu varsta intre 16 si 18 ani) pot participa la Campanie doar cu acordul parintilor/tutorilor legali.

9.2.             Intrucat prezenta Campanie se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, deci minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de exercitiu a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Motiv pentru care, INSCRIEREA SI PARTICIPAREA UNUI MINOR IN CAMPANIE SE VA FACE, IN MOD OBLIGATORIU, CU ACORDUL, IN PREZENTA SI CU ASISTENTA PARINTELUI/TUTORELUI LOR LEGAL.

 

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

 

10.1.         Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 

11.1.      Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, pentru premii a caror valoare individuala depaseste 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. Obligatiile organizatorului vor fi indeplinite de catre Agentia Online.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

 

12.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

12.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

12.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

a)                  pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;

b)                  tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

c)                  orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

12.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

SECTIUNEA 13. SESIZARI

 

13.1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail smromania@coca-cola.com sau telefonic, la numarul de infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

 

 

 

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

14.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 14.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe toata Perioada Campaniei pe pagina de Facebook Fuzetea Romania https://www.facebook.com/FuzeTeaRO/ sau pe website-ul Campaniei. De asemenea, Regulamentul poate fi solicitat la infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), prin e-mail la smromania@coca-cola.com sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. din acest Regulament Oficial.

14.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Organizator, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat de Agentia Digitala in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

 

Prin imputernicit,

Syscom Digital S.R.L.