Respectul pentru mediu

Respectul pentru mediu

Responsabilitatea față de mediul înconjurător și pentru comunitate este una dintre priorităţile Sistemului Coca-Cola, precum și ale brandului Dorna. Fiecare activitate desfășurată este o declaraţie a respectului acordat naturii.  Astfel, susținem numeroase proiecte de protejare a mediului înconjurător, de la cele de conservare a resurselor de apă şi de promovare a colectării selective a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, până la  proiecte educaționale ample în domeniu.