Regulamentul Oficial al Campaniei Coca-Cola "Activare Instant Win AdeZ Mega Image"

Regulamentul Oficial al Campaniei Coca-Cola "Activare Instant Win AdeZ Auchan"

Regulamentul Oficial al Campaniei Coca-Cola "Activare Instant Win AdeZ Carrefour"

Lista castigatorilor Adez - Auchan 

Regulamentul Oficial al Campaniei Coca-Cola "Activare AdeZ in Auchan"

Lista castigatorilor AdeZ CRF