REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE "CASTIGA MILIOANE DE PREMII!"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala “CASTIGA MILIOANE DE PREMII!” ("Campania") este organizata si desfasurata de Coca-Cola HBC Romania S.R.L., o societate comerciala din Romania, cu sediul in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, România, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152, si numar de operator de date cu caracter personal 11404 (denumita in continuare "Organizator")

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www.coca-cola.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800,  între orele 9:00 – 17.00, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul web www.coca-cola.ro.

1.5. Mecanismul de Campanie si baza de date vor fi operate prin intermediul S.C. INTERTEL COMMUNICATIONS S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Strada Luigi Cazzavillan Nr. 36-38, cod unic de inregistrare nr 14860609 atribut fiscal R, inregistrata la registrul comertului cu nr J40/8597/2002, cont RO05 BITR BU1 ROL 012155 CC01, Banca Italo-Romena, societate autorizata de catre A.N.S.P.D.C.P, avand numarul de operator 11999 (numita in cele ce urmeaza “Agentia ”).

1.6. Site-ul Campaniei va fi operat prin SC MRM PARTENERI SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Scoala Herastrau nr. 61C, sector 1; nr. de ordine in Registrul Comertului J 40/4017/2003, cod unic de inregistrare 15300138, atribut fiscal RO, cod IBAN: RO61INGB0001008165078910, ING Bank – Sucursala Bucuresti (numita in continuare “Agentia Online”).

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 04 iulie 2011 si va dura pana la data de 28 august 2011 inclusiv (numita in continuare „Durata Campaniei”). Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. Produsele participante sunt urmatoarele:

a. Coca-Cola Regular, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta Orange, Fanta Lemon, Fanta Grape si Sprite in ambalajul de 0.5L PET si

b. Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero, Fanta Orange si Sprite in ambalajul de 1L PET

denumite in continuare "Produse Participante" .

4.2. Produsele Participante vor putea fi identificate prin capacele de culoare galbena si prin existenta pe eticheta a versiunii scurte a Regulamentului Oficial.

4.3. Capacele Produselor Participante vor fi de culoarea galbena, vor avea tiparit pe partea superioara, in exterior, mesajul "Cauta sub capac"  si in interior un cod unic alfanumeric format din 8 caractere sau mesajul „PREMIU”.

4.4. Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta Orange, Fanta Lemon, Fanta Grape si Sprite sunt marci inregistrate ale The Coca-Cola Company.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,

ii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) SC Coca-Cola Romania SRL;

iii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) The Coca-Cola Company;

iv. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei si ai Agentiei Online;

v. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;

vi. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;

vii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Centrele de Premiere, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Centrelor de Premiere;

viii. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele i. – vi. de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie);

ix. persoanele a caror varsta este mai mica de 12 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 12 ani. In cazul persoanelor cu varsta intre 12 si 18 ani, participarea va putea avea loc doar cu acordul reprezentantului legal (parinte, tutore sau ocrotitor legal).

5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

5.4. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Pentru a participa la Campanie participantii trebuie sa se uite sub capacul Produselor Participante, sa gaseasca un cod alfanumeric (litere si cifre) de 8 (opt) caractere, denumit in continuare „cod alfanumeric”/”cod”, pe care sa-l inscrie in Campanie.

6.2. Inscrierea in campanie se poate face printr-una din urmatoarele modalitati

a. prin SMS la numarul 1884 (tarif standard in retelele Cosmote, Orange, Vodafone si Zapp), denumit in continuare „numarul de SMS”, sau

b. prin completarea formularului de pe site-ul www.coca-cola.ro, denumit in continuare „site-ul Campaniei”

6.3. Participarea prin SMS:

a. Pentru a participa la Campanie prin intermediul numarului de SMS, consumatorii trebuie sa respecte in mod cumulativ urmatoarele 3 conditii:

i. sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un Produs Participant;

ii. sa descopere codul alfanumeric de sub capacul Produsului Participant;

iii. sa trimita la numarul de SMS un mesaj text scris (“SMS”) compus exclusiv din codul alfanumeric unic descoperit in interiorul Produsului Participant.

b. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia cf art 6.2.a.

c. Prin participarea prin SMS, participantii confirma ca au luat la cunostinta prezentul Regulament Oficial, isi dau acordul pentru inregistrarea, prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului.

6.4. Participarea prin intermediul site-ului Campaniei:

a. Pentru a participa la Campanie prin intermediul site-ului Campaniei, consumatorii trebuie sa respecte in mod cumulativ urmatoarele conditii :

i. sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un Produs Participant;

ii. sa descopere codul alfanumeric de sub capacul Produsului Participant;

iii. sa acceseze site-ul Campaniei;

iv. sa completeze formularul electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe acest site, respectiv campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon in format national de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator, campul obligatoriu corespunzator codului alfanumeric descoperit sub capacul Produsului Participant achizitionat si campul corespunzator adresei de e-mail. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Completarea campurilor aditionale din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie.

b. Participantilor li se va solicita sa bifeze faptul ca au luat la cunostiita prezentul Regulament Oficial, acordul pentru inregistrarea, prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului.

c. Pentru fiecare accesare a site-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul serviciului.

6.5. Reguli generale de participare:

a. Fiecare participare la Campanie este considerata valida daca este formata cel putin din codul  alfanumeric scris fara spatii si/sau alte informatii si un numar de telefon corect in format national de 10 cifre.

b. Participantii sunt identificati doar prin numarul de telefon, indiferent de modalitatea prin care participa.

c. Un cod unic alocat unui Produs Participant permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod unic utilizat anterior la inscriere, de aceeasi persoana sau de persoane diferite, prin oricare dintre cele doua modalitati de inscriere, va fi invalidata pe loc.

d. Fiecare participare este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare participare in cadrul prezentei Campanii, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, un raspuns corespunzator situatiei in care se afla, dupa cum urmeaza:

i. codul alfanumeric nu este valid;

ii. codul alfanumeric a fost deja inscris in Campanie;

iii. participarea este in afara perioadei de desfasurare a Campaniei, inainte de data si ora inceperii Campaniei sau dupa data si ora finalizarii Campaniei.

e. La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile care nu indeplinesc conditiile articolelor 6.3 si 6.4  de mai sus

f. O persoana se poate inscrie in Campanie de mai multe ori, de fiecare data cu cate un cod valid.

g. De pe un numar de telefon un participant se poate inscrie in Campanie de maximum 12 ori intr-o zi, fiecare inscriere trebuind a fi facuta cu un cod alfanumeric diferit. Incepand cu a 13-a inscriere dintr-o zi, participantul va fi atentionat, in functie de modalitatea de participare, ca nu mai poate inscrie coduri in ziua respectiva de pe acel numar de telefon si deci, urmatoarele incercari nu vor mai fi luate in cosiderare si nu li se va mai raspunde.

h. In situatia in care un cod alfanumeric este inscris in Campanie o data, in oricare din modalitatile de inscriere la Campanie, orice incercare de inscriere ulterioara a aceluiasi cod, respectiv inscrierile subsecvente vor fi invalidate.

i. Inscrierea in Campanie de 10 ori consecutiv a unui cod gresit sau deja folosit are ca rezultat blocarea participantului in prezenta Campanie, acestuia nemaifiindu-i permisa participarea la Campanie cu acelasi numar de telefon, decat prin inscrierea unui nou cod corect.

j. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un consumator reclama, in orice modalitate, invalidarea codului sau descoperit sub capacul unui Produs Participant, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu, codul a mai fost inscris in Campanie anterior, codul este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura:

1. Organizatorul ii va solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte, in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, capacul Produsului Participant pe care figureaza codul alfanumeric revendicat.

2. Consumatorul poate face dovada detinerii capacului prin fotografierea capacului fata / verso  si expedierea acestei poze prin email sau fax (se vor comunica telefonic consumatorului). Consumatorul trebuie sa specifice in clar pe dovada trimisa: Numele sau, numarul de telefon de pe care a participat, date de contact ulterior si codul revendicat.

3. In cazul in care codul revendicat a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt consumator, pentru a se putea face validarea consumatorului ce a achizitionat in realitate si in mod corect Produsul Participant si a facut inscrierea in Campanie corect, Organizatorul il va contacta si pe consumatorul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii vor comunica scopul apelului, repetandu-se procedura descrisa la alineatele 1 si 2 de mai sus.

4. In cazul in care vreunul dintre consumatorii mentionati la art. 1, 2 si 3 de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezii detinerii capacului cu codul descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe consumatorul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a detinerii capacului cu codul alfanumeric revendicat/inscris.

5. In cazul in care consumatorii motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nerespectarii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza.

6. In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea extragerii, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul ii va comunica consumatorului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii capacului cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

7. In cazul in care ambii consumatori aflati in sitatuatia descrisa mai sus fac dovada preliminara a detinerii capacului Produsului Participant, acestora li se va solicita expedierea capacului continand codul alfanumeric transmis, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier, pentru a se putea verifica fizic detinerea capacului Produsului Participant, caz in care se va valida participarea.  Va fi validat doar consumatorul care face in acest fel dovada detinerii capacului.

k. Participantii trebuie sa pastreze toate capacele pe care au decoperit coduri cu care s-au inscris in Campanie, in original, astfel incat, in cazul contactarii ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul unic reprezentantului Organizatorului, sa poata prezenta capacul continand codul unic pentru validare si sa il predea in cazul in care acesta este declarat castigator.

l. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.

SECTIUNEA 7. PREMIILE

7.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

- 1 sejur la Ibiza pentru 10 (zece) persoane – un castigator si 9 (noua) prieteni desemnati de acesta (“Sejurul”). Castigatorul impreuna cu insotitorii vor sta intr-o vila privata din Ibiza (Vila 154 – pentru detalii, a se vedea link-ul web http://www.ibizasummervillas.com/property_detail.php?property=154)  in perioada 12 – 19 septembrie 2011. Premiul de tip Sejur include urmatoarele: costul inchirierii vilei private, asigurarea de sanatate si de transport pentru perioada deplasarii, cazare in vila, mic dejun, transfer aeroport, transport dus-intors cu avionul, o calatorie cu yacht, o cina festiva la un restaurant local, diurna de 400 euro / persoana (cheltuirea acestei diurne nu trebuie justificata). Premiul de tip Sejur are valoarea totala de minim 40.000 de euro, aceasta putand fi influentata de diferite costuri variabile (de exemplu: bilete de avion, cazare etc);

- 7 milioane de sticle de Coca-Cola, in ambalaj de 0.5L PET (“Sticla”), Valoarea totala a premiilor de tip Sticla este de 2,715,663 Euro, TVA neinclusa.

7.2. Valoarea totala a premiilor este de maximum 2.755.633 Euro, TVA neinclusa. Valoarea totala a premiilor poate varia, in functie de costurile variabile ale premiului de tip Sejur.

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR

A. Premiul tip SEJUR

8.1. Premiul de tip Sejur se va acorda prin tragere la sorti electronica aleatorie, ce va avea loc dupa data finalizarii Campaniei.Tragerea la sorti se va face in prezenta unui notar public.

8.2. La tragerea la sorti participa exclusv inscrierile din perioada Campaniei.

8.3. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie nici un participant, atunci premiul Campaniei nu se va mai atribui, ramanand la dispozitia Organizatorului.

B. Premiile tip STICLA

8.4. Participantii care gasesc sub capac mesajul “PREMIU”, au castigat pe loc o Coca-Cola 0.5 L Pet si o pot revendica, in baza capacului promotional castigator, din magazinele identificate ca si centre de revendicare a premiilor prin materialele promotionale specifice Campaniei

8.5. In cazul revendicarii simultane de catre un participant a unui numar de premii de tip Sticla mai mare de 10, participantul trebuie sa prezinte bonul sau factura fiscala sau alt document care sa faca dovada dobandirii sau achizitionarii unui numar de Produse Promotionale cel putin egal cu numarul de capace castigatoare.  Din motive logistice, in acest caz Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi participantului sticlele castigatoare in termen de 2 zile de la data revendicarii.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

A. Premiile tip SEJUR

9.1. Pentru a putea fi validati, Participantii desemnati castigatori ai unui premiu tip excusie trebuie sa aiba varsta minima de 12 ani implinita pana nu mai tarziu de 04 iulie 2011, inclusiv. Daca varsta castigatorului este sub 18 ani, insotitorul ales de catre castigator trebuie sa aiba cel putin varsta de 18 ani, iar minorul sa fie pus in grija adultului prin imputernicire specifica.

9.2. Participantii care, in urma inscrierii in Campanie, au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu de tip Sejur, vor fi anuntati de catre Agentie, in vederea inceperii procedurilor de validare a calitatii de castigator si de punere in posesie a premiului. In anuntul astfel primit, potentialii castigatori vor primi detaliile privind modalitatea prin care pot contacta Agentia.

9.3. In vederea validarii, participantii desemnati potentiali castigatori ai premiilor tip Sejur, au obligatia ca in termen de maxim 24 ore de la anuntul primit, sa contacteze Agentia, potrivit datelor primite prin anunt, in vederea revendicarii premiului, a confirmarii disponibilitatii pentru deplasare si pentru a se putea incepe procedurile de validare si intrare in posesia premiului. Pentru validarea premiului, Agentia va solicita castigatorilor sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, prin trimiterea prin fax sau email a

a. o fotocopie fata/verso a capacului produsului participant ce contine codul alfanumeric declarat castigator, in termen de maxim 24 de ore de la solicitare, si

b. o copie a actului de indentitate cat si a pasaportului, pentru sine si pentru insotitorii declarati, la adresa de email sau numarul de fax mentionate pe site-ul Campaniei sau comunicate telefonic de catre Agentie, in termen de maxim 72 de ore de la solicitare.

9.4. In cazul in care validarea telefonica a decurs corespunzator si potentialul castigator face prima dovada a detinerii capacului ce contine codul extras castigator, va fi contactat de un reprezentant al Organizatorului, caruia va trebui sa ii predea, in termen de 12 ore de cand a fost contactat de catre acesta, capacul cu codul castigator in original, in baza unui Proces Verbal de predare - primire.

9.5. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari toate convorbirile telefonice ce se vor derula intre Agentie si castigatorii acestui tip de premiu vor fi inregistrate. In situatia in care castigatorii isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, Agentia va pune la dispozitia acestora un numar de fax prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de email unde pot primi corespondenta. Castigatorii trebuie sa aibă in vedere ca procedura de revendicare si punere in posesie este una de lunga durata si orice intarziere poate duce la imposbilitatea dobandirii de catre castigator a premiului castigat din motive independente de Organizator sau Agentie.

9.6. In situatia in care un castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, precum si in cazul in care nu este indeplinita orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, premiul sau castigul acestuia va fi invalidat, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui acel premiu sau de a-l oferi Participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

9.7. Castigatorii premiilor de tip Sejur trebuie sa aibă in vedere ca vor fi nevoiti sa indeplineasca o serie de proceduri impuse pentru deplasarea efectiva in aceasta tara.

B. Premiile de tip STICLA

9.8. Premiile de tip Sticla se pot revendica in baza capacului promotional castigator, din magazinele identificate drept centre de revendicare a premiilor de tip sticla. Centrele de revendicare vor fi aduse la cunostinta publicului prin intermediul site-ului web www.coca-cola.ro. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa predea capacul castigator.

D. Prevederi generale

9.9. Participantii vor putea revendica premiul tip sejur pana cel tarziu in data de 2 septembrie 2011 (inclusiv).

9.10. Participantii vor putea revendica premiile tip sticle 0.5L PET pana cel tarziu in data de 11 septembrie 2011 (inclusiv) in limita stocului de premii disponibil.

9.11. Prin nerevendicarea premiilor in termenele de mai sus si in conditiile prezentului Regulament Oficial, participantii pierd dreptul de a le mai revendica si Organizatorul este liberat de toate obligatiile ce ii revin fata de respectivii participanti in raport cu premiile nerevendicate corespunzator de catre acestia.

9.12. Numele castigatorilor Sejurului va fi publicat pe site-ul de Campanie, doar dupa validarea finala a acestuia.

9.13. O persoana cu varsta intre 12 si 18 ani poate fi desemnata castigatoare, daca indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa fie extras in calitate de potential castigator la extragerea Campaniei, conform articolului 8.1;

b. tutorele legal sau parintele sa trimita prin fax si sau email urmatoarele documente: copie dupa actul propriu de identitate (buletin sau carte de identitate, din care sa reiasa calitatea de parinte/tutore legal; un proces verbal de acceptare a premiului in numele minorului; o declaratie semnata prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului respectiv catre minorul aflat in grija sa, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta; o copie dupa actul de identitate al minorului (carte de identitate sau certificat de nastere);

c. in situatia in care minorul este desemnat castigator al unui premiu tip Sejur, tutorele legal/parintele trebuie sa trimita o declaratie care sa evidentieze acceptul sau pentru deplasarea minorului cat si datele insotitorului acestuia, conform procedurii descrise mai sus;

d. sa faca dovada detinerii capacului cu codul extras castigator si sa il predea reprezentatului Organizatorului, conform prevederilor de mai sus.

SECTIUNEA 10. ERORI SI CAPACE NECORESPUNZATOARE ALE PRODUSELOR PARTICIPANTE

10.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace ale Produselor Participante care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale capacelor sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

10.2. The Coca-Cola Company,  Organizatorul, Agentia,  Agentia Online, si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind modificarea capacelor si a elementelor componente necorespunzatoare.

10.3. In situatia in care, datorita unor erori, numarul capacelor Produselor Participante depaseste numarul premiilor specificate in acest Regulament Oficial, Organizatorul nu va acorda mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1 Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra capacelor promotionale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor promotionale castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

11.2 Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.

11.3 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

11.4 Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele.

a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;

c. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

11.5 Organizatorul:

a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

d. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

e. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 12. DATELE CU CARACTER PERSONAL

12.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

12.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

12.3 Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre reprezentatnii Agentiei, in scopul includerea datelor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentie, in scopul confirmarii primirii premiului.

12.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.

12.5 Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Organizatorul, trimitand o cerere scrisa, adresata Organizatorului, prin care sa solicite acest lucru.

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 14. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 15. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Centrele de Premiere sau pentru oricine suna la Infoline (gratuit): 0800 080 800, de luni pana vineri, intre orele 9:00 a.m. - 5:00 p.m., exclusiv sarbatorile legale, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.coca-cola.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

Prin Agentie,

SC INTERTEL COMMUNICATIONS SRL